Detaylı Açıklama

STİP Temel Eşleme Seti
Temel eşleme çalışması için 18 adet gerçek nesne, 
20 adet gerçek nesne kartı
Renk eşleme için 10 adet renk kartı
Lovaas yöntemine göre gelişim geriliği saptanan (otistik, zihinsel engelli vb.) çocuklara ilk öğretilmesi gereken temel beceriler, eşleme becerileridir. 
Lovaas yönteminde eşleme basamakları şöyle yapılır:
1. Gerçek nesneleri eşleme
2. Gerçek nesne resimlerini eşleme
3. Gerçek nesneleri resimleriyle eşleme
4. Kavram Eşleme (Renk eşleme, şekil eşleme vb)
Bu setimiz Lovaas yöntemine uygun olarak hazırlanmıştır.
Özel Eğitim ve erken çocukluk döneminde kullanılır.